After work

Tid: Siste fredag i måneden kl 16.00
Sted: Krutt Gastropub

Mer informasjon finner du i eget Facebook-arrangement.
Bordreservasjon gjøres direkte til Krutt, enten på nett eller via e-post (booking@kruttgastropub.no). Merk bookingen med "After Work".