Medlemmer

ARK19 arkitektkontor AS

Kontaktinformasjon

ARK19 arkitektkontor AS

Vi utfører alt fra tradisjonelle arkitekttjenester til planarbeid (regulering). Vi har flere prosjekter i Nittedal, men også i Oslo. Bl.a. for OBOS. Vi påtar oss f. eks. mulighetsstudier, dersom man har et tidligere industrilokaler som ønskes vurdert til andre formål, eller innvendig oppdelt i utleieseksjoner. Kontoret har sentral godkjenning i:
SØK Søker for alle typer tiltak i Tiltaksklasse 3
PRO Prosjektering av Arkitektur i Tlitaksklasse 3
PRO Prosjektering av utearealer og landskapsutforming i Tiltaksklasse 2