Årsmøte i Nittedal Næringsforening

Tid: 7. april 2022, kl. 19.00
Sted: Mortens Kro

Vi tar en gjennomgang av 2021, og håper du har anledning til å delta. Nytt styre skal velges, og viktige saker diskuteres.

Det vil bli servert kaffe, frukt og kaker.

Agenda for årsmøtet vil bli sendt ut i forkant av møtet.

Vel møtt!