Årsmøte

Tid: Arrangementet er gjennomført

Sted: Mortens Kro

Vi tar en gjennomgang av 2022, og håper du har anledning til å delta. Nytt styre skal velges, og viktige saker diskuteres.

Agenda:

 

 1. Godkjenning av saksliste
 2. Valg av møteleder og sekretær
 3. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
 4. Godkjenning av regnskap 2022
 5. Årsmelding 2022
 6. Saker vi skal arbeide med i 2023
 7. Godkjenning av budsjett for 2023
 8. Fastsetting av medlemskontingent for 2024
 9. Valg av styremedlemmer
 10. Valg av varamedlemmer
 11. Valg av valgkomité
 12. Innkomne saker
 13. Eventuelt