Medlemmer

Biørn Lian AS

Kontaktinformasjon

Ebbe
Industriveien 19

Firma Biørn Lian har siden 1915 samarbeidet tett med kunder og leverandører.
Vår rolle er sammen med våre leverandører, å støtte våre kunder med kunnskaper om materialer.

Vi har et rikholdig lager med stål til prototyper og 0-serier.

Ved større serier leverer vi ferdig format etter kundens behov/ønske.

Våre leverandører er innforstått med nødvendigheten av å levere prøvematerialer.

Kontakt oss dersom du ønsker hjelp til materialvalg, prøver eller datablader.