Medlemmer

Branch Group AS

Kontaktinformasjon

Stefan Marx
Karuslia 4, 1481 Hagan

Branch er et rådgivningsselskap innen internasjonalisering, salg, markedsføring og PR. Selskapet ble etablert i 2002 i Norge og har i dag et nettverk av egne kontorer og partnere som strekker seg over mer enn 10 land. Et spesielt fokus ligger på et tett samarbeide mellom det tyskspråklige Europa og Norden.

Vil dere ekspandere til nye markeder? Trenger dere konkret hjelp med å satse på utlandet? Eller har dere behov for en analyse og revitalisering av allerede etablerte markeder?

Branch hjelper til med rådgivning, analyse, etablering av kontakter og mye av det praktiske arbeidet under en internasjonalisering. Vi har siden 2002 hjulpet mange små og mellomstore bedrifter med å lykkes i nye markeder. I dag bidrar vi også i større selskap med strategisk arbeide og på styrenivå.

Vi tilbyr gratis basisrådgivning rundt de internasjonale mulighetene for en bedrift. Er mitt produkt, min bedrift egnet for internasjonalisering? Er det et marked der ute? Utnytter vi potensialet vårt godt nok?