Medlemmer

Canon Business Center Romerike

Kontaktinformasjon

Simen Andresen
Roseveien 1, 2007 Kjeller

Canon Business Center Romerike leverer løsninger og tjenester for å håndtere og forvalte informasjon på en sikker og effektiv måte.

Eksempler på dette er digitale signeringsløsninger, dokumenthåndteringplattformer, RPA (digitale medarbeidere), samt markedsledende produkter på print og skanning.

Gjennom digitalisering, automatisering og dokumenthåndtering effektiviserer vi kjerneprosesser i din bedriften. På denne måten bidrar vi til en bedre ressursutnyttelse som igjen er med på å redusere kostnadene og skape vekst og konkurransefortrinn for deg.

Canon tilbyr alle medlemmer en kostnadsfri time med en løsningkonsulent. I tillegg vil Canon tilby gunstige priser til alle medlemmer på printere og skannere samt tilhørende serviceavtale.