Møte: Møte med Nittedals folkevalgte

Tid: 24. mars 2022, kl. 18.00
Sted: Kommunestyresalen

Velkommen til møte med Nittedals folkevalgte!

Hvordan ønsker de politiske partiene å legge tilrette for næring i Nittedal? Vi har invitert med politikere til å diskutere næringsundersøkelsen som ble gjennomført i 2021.