Næringslivets dag

Nå 100 påmeldte deltakere!

I år har vi et svært godt og variert program - og årets tema er Fremtidens Næringsliv i Nittedal. Med oss har vi gode foredragsholdere, politikere, og kommunen. Du vil møte representanter fra et bredt spekter av bedrifter, og det er gode muligheter for nettverking for felles vekst!


Tid: Arrangementet er gjennomført
Sted: Kulturverket Flammen

Mer informasjon om arrangementet


Vi har lagt opp til en dag full av inspirasjon, og mulighet til å knytte kontakt med lokale aktører for felles vekst. Kombinasjonen av foredragsholdere, debatt om sentrumsutviklingen og mulighet for nettverksbygging gjør dette til et arrangement du ikke vil gå glipp av!

Program:


08.30: Dørene åpner (rigging av stands)
09:00: Kulturinnslag
09:10: Velkommen
09:15: Adelheid Buschmann Kristiansen: Ny kommunedirektør i Nittedal
09:30: Terje Rønning: Ny næringsplan for Nittedal kommune 2023-2028
09.45: Ordfører Inge Solli: Utdeling av Miljøfyrårn plaketter


10:00: Pause


10:15: Norsk senter for sirkulær økonomi v/Tina Wågønes: Sirkulær økonomi og grønn konkurransekraft
10:45: Asker kommune: Hvordan lykkes med samarbeid mellom næringsliv og kommune


11.30: Pause - Lunsj og mingling


12:00: Politisk debatt ledet av Jan Fossen: Sentrumsutvikling, hvor skal vi?
13:00: Harald Magnus Andreassen: Økonomi og markeder i urolige tider
13:45: Avslutning
14:00: Stands og nettverksbygging frem til kl 14:30


Stands:

Vi har invitert spennende aktører til å stille på stand, og du vil blant annet møte disse aktørene på stand:

  • Nittedal kommune: Avdeling plan og bygg
  • Etablerertjenesten: Veiledning til gründere og nyoppstartede bedrifter i Nittedal 
  • Læreplassjegerne: Tilretteleggere for rekruttering av lærlinger
  • Betonmast: Forteller om sin visjon om sentrumsutviklingen i Nittedal
  • Sparebank1 Ringerike Hadeland
  • ..Og mange fler! 

 

Bli bedre kjent med foredragsholderne

Harald Magnus Andreassen

Tema: Økonomi og markeder i urolige tider

Harald Magnus Andreassen er sjeføkonom og populær foredragsholder. Han er eksperten som forklarer økonomi og økonomiske sammenhenger slik at også de som ikke er eksperter forstår og lærer av det. Han er også spesialist på utvikling i økonomi og finansmarkeder, i Norge og internasjonalt. 

Adelheid Buschmann Kristiansen: Ny kommunedirektør i Nittedal

Tema: Næringsutvikling i Nittedal

Nylig startet Adelheid Buschmann Kristiansen som ny kommunedirektør i Nittedal. Kristiansen er 51 år gammel, og kommer fra stillingen som kommunedirektør i Meløy kommune. Hun er master of science in business fra Høgskolen i Bodø, og har lang toppledererfaring. Vi gleder oss til å presentere Adelheid for næringslivet i Nittedal, og høre tanker hun har gjort seg om Næringsutvikling i Nittedal som fersk kommunedirektør.

Sentrumsutvikling - debatt

Tema: Sentrumsutviklingen i Nittedal - hva nå?

Når vil det nye sentrumet stå klart, og hvordan skal det se ut? Vi har fått med de viktigste stemmene og legger opp til en het debatt om sentrumsutviklingen i Nittedal. Debatten vil ledes av Jan Fossen, mangeårig redaktør i Varingen.

Debattdeltakere:

  • Politiske partier: Høyre, Arbeiderpartiet, Venstre, FRP og SP.
  • Betonmast, Tore Berg, og NOKAB vil også delta for å belyse innbyggere, næringsliv og utbyggers synspunkter på utviklingen.

Asker kommune (Asbjørn Flo og Steinar Bustad)

Tema: Hvordan lykkes med samarbeid mellom næringsliv og kommune

Asker kommune har opplevd stor suksess innen næringsutvikling. Kommunen har en strategisk tilnærming til dette området, investerer i moderne infrastruktur og har etablert gode samarbeidsrelasjoner med næringslivet og akademia. Kommunen jobber også aktivt med å utvikle en bærekraftig næringssektor og har en positiv og samarbeidsorientert tilnærming til næringsutvikling. 

Hva kan Nittedal lære av Asker? 

Norsk senter for sirkulær økonomi med Tina Wågønes

Tema: Sirkulær økonomi og grønn konkurransekraft

Foredraget vil fokusere på hvordan bedrifter kan oppnå en konkurransefordel ved å implementere sirkulære forretningsmodeller. Tina vil presentere eksempler på suksessfulle bedrifter som allerede har tatt i bruk sirkulære forretningsmodeller, og gi verktøy og inspirasjon for å hjelpe deltakere med å ta sin bedrift til neste nivå når det kommer til bærekraft og grønn konkurransekraft.

Prosjektdirektør Terje Rønning i Nittedal kommune

Tema: Presentasjon av ny næringsplan 2023 - 2028


Terje Rønning er prosjektdirektør med ansvar for rammeverk i store prosjekter i Nittedal kommune, med spesielt fokus på digitalisering og eierstyring/næringsutvikling. Terje Rønning har hatt ansvaret for å utvikle den nye næringsplanen i Nittedal kommune (2023-2028).

Terje Rønning vil ta en gjennomgang av hovedtrekkene i den nye næringsplanen i sitt innlegg.