Framtiden finnes i Nittedal

Næringslivets-dag.png
  • Del:
Framtiden finnes i Nittedal

65 lokale næringslivsledere satte hverandre stevne i Flammen. Vi snakker om Næringslivets dag i Nittedal.

Kulturhusets foajé er for anledning omgjort til minglearena. Her står representanter for bygdas næringsliv på stands for selvsagt først og fremst for å promotere egen virksomhet, men også for å vise det mangfoldet av firmaer som har tilhold i kommunen. Praten går livlig. Noen enes kanskje om å møtes igjen for eventuelt å inngå avtaler om å kjøpe nye og flere tjenester lokalt. Det kan i neste runde skape nye jobber i bygda.

Inne i møtesalen er det duket for faglig påfyll. Det hele startet ved ti-tiden og avsluttes ved firetiden. I løpet av disse seks timene bys de lokale næringslivslederne på et rikholdig møteprogram. Det spenner fra foredrag som i det alt overveiende handler om Nittedals muligheter for videre vekst og utvikling av næringslivet.

Jørn Standal, Lene Eriksen, Kjærsti Røstøen Lereng og Tarjei Evensen er sentrale aktører i det lokale næringslivet.

I bakgrunnen Mortens Kro som var en av bedriftene som viste seg fram under Næringslivsdagen i Flammen.

– 70 prosent av bygdas arbeidsføre innbyggere pendler ut av kommunen på jobb hver dag. Ønsket er å snu pendelen. Da må det skapes jobber for flere i Nittedal. Det er dette næringslivsdagen har som mål å bidra til, sier leder i Nittedal Næringsforening, Tarjei Evensen.

Det er den Nittedal Næringsforening sammen med Sparebank 1 Nittedal og kommunen som arrangerer den årlige næringslivsdagen i Kulturverket Flammen.


Av Jan Fossen.