Hvor er Nittedals politikere?

Nittedals-politikere-glimrer-med-sitt-fravær.png
  • Del:
Hvor er Nittedals politikere?Det startet svært så lovende med Nittedals første strategiske næringsplan. Daværende næringssjef, Aarstein Rebne, samarbeidet godt med næringslivet, og det resulterte i en god, løfterik og visjonær næringsplan. Siden den gang, har næringssjef stillingen blitt fjernet, og realiseringen av næringsplanen, ligget i ro. Vi ser frem til å møte rådmannen, og å gjenoppta dialogen ved foreningens frokostmøte, 26. mars på Mortens Kro.