Korona og Næring

koronavirus-tema.png
  • Del:

Korona og NæringSom følge av korona-pandemien har mange bedrifter i Nittedal sterkt redusert aktivitet, noen har allerede midlertidig stengt ned og mange vurderer fortløpende ulike tiltak. Nittedal Næringsforening uttrykker vår sterkeste medfølelse og bekymring overfor alle som rammes.

Vi i NNF støtter tiltak som sikrer liv og helse, og er glade for at våre medlemsbedrifter følger disse. Vi må også starte arbeidet med sikre våre virksomheter, arbeidsplasser og møteplasser så snart den akutte fasen er over.

NNF oppfordrer alle virksomheter om å ta hensyn til kommunens, Statens og Folkehelseinstituttets til enhver tid gjeldende råd og restriksjoner. Vi anbefaler også alle om å vurdere tilpasning av driften (endre åpningstider og bemanning i den grad det er mulig) slik at de overordnede samfunnsmålene kan nås, og samtidig øker virksomhetenes evne til å unngå at arbeidsplasser går tapt.

Arrangementer i regi av NNF:
Alle frokost- og nettverksmøter i nærmeste fremtid er avlyst, i første omgang frem til påske. Vi oppdaterer fortløpende.