Lokal kompensasjonsordning for Nittedal kommune

Mosenteret-Ute Web (5 of 2).jpg
  • Del:
Nå kommer det en lokal kompensasjonsordning for Nittedal som har som hensikt å treffe lokale bedrifter som sliter. Støtteordningen er i form av direkte driftsstøtte.
 
Kommunen vil prioritere følgende bransjer og deres underleverandører:
• Servering
• Arrangement
• Varehandel
• Treningssentre

Søknadsfrist: 31 mars 2021
 

Dersom du har spørsmål om søknaden eller saksbehandlingen kontakt:

Terje Rønning, prosjektdirektør
terje.ronning@nittedal.kommune.no