Meld interesse for #FraNittedal 2.0

WURTH - FORSIDEBILDE.png
  • Del:

#FraNittedal er et prosjekt finansiert av Nittedal kommune og Nittedal næringsforening. Prosjektet har fokus på lokalt næringsliv, og Nittedal som en attraktiv kommune å bo og jobbe i. Gjennom #FraNittedal ønsker vi å vise frem mulighetene kommunen har å tilby, for innbyggere og arbeidstakere. 

Nittedal har mange flotte bedrifter som bidrar til verdiskaping i kommunen. #FraNittedal ønsker å vise frem mulighetene i Nittedal gjennom å gjøre folk kjent med bedriftene og menneskene som jobber her. Til dette benytter vi oss av intervjuer som senere publiseres i form av bedrifts- eller personpresentasjoner på www.franittedal.no. Presentasjonsform avhenger av hva som anses som mest hensiktsmessig for hver enkelt sak.

For å gi et innblikk i alle de spennende jobbmulighetene som finnes i Nittedal ønsker vi å snakke med ulike bedrifter i bygda. Derfor håper vi at du eller noen i din bedrift har lyst til å stille opp til en samtale som kan vise frem bedriften.

Det er viktig å understreke at dette prosjektet skal være et positivt bidrag for næringslivet og for kommunen som helhet. Våre presentasjoner vil derfor ha et positivt fokus på de flotte bedriftene og menneskene som bor og jobber her.


Er du eller din bedrift interessert i å bli med?

Meld interessse her