Lokal kompensasjonsordning for Nittedal kommune - Del 2

Mosenteret-Ute Web (5 of 2).jpg
  • Del:
Bedrifter i Nittedal kommune som er hardt rammet av smitteverntiltak kan søke om driftsstøtte i ny utlysning av midler.

Nittedal kommune har fått tildelt kr 5 703 336, hvorav kr 3 897 000 er tildelt i del 1 av tilskuddsordningen som hadde søknadsfrist 31. mars. Del 2 av tilskuddsordningen (denne utlysning) har en ramme på kr 2 602 000 som inkluderer ny tildeling på kr 796 000. Det kan søkes om driftstilskudd opp til kr 500 000.

Tilskuddsordning del 2 har søknadsfrist 3. mai.

Hvem kan søke?
Alle næringsvirksomheter i Nittedal kommune som er hardt rammet av smitteverntiltak. Følgende bransjer og deres underleverandører prioriteres, men er ikke et krav:
• Servering
• Arrangement
• Varehandel
• Treningssentre

Søkerbedriften kan ikke være under konkursbehandling eller under avvikling.
Søknad sendes via regionforvalting.no.

Les mer på kommunens hjemmesider:

Søk her:
Dersom du spørsmål om søknaden eller saksbehandlingen kontakt:

Terje Rønning, prosjektdirektør
terje.ronning@nittedal.kommune.no