Tilskudd til sommerjobb fra NAV

matthew-hamilton-tNCH0sKSZbA-unsplash.jpg
  • Del:

Screenshot_1

Tilskudd til sommerjobb fra NAV

Hvis du som arbeidsgiver kan tilby sommerjobb til unge arbeidsledige, kan du nå få støtte fra NAV. Mange unge har behov for sommerjobb og denne ordningen skal gjøre det enklere å inkludere flere.

Hva dekker tilskuddet?
Tilskuddet fra NAV dekker inntil 75 prosent av lønnen til deltakeren i inntil fire uker.
Hvem kan tilbys tiltaket sommerjobb? Personer mellom 16 og 29 år, som har fått vurdert av NAV at de har behov for arbeidsrettet bistand.

Hvor lenge varer det?
Tilskudd til sommerjobb kan gis i inntil fire uker per deltaker og kan gjennomføres i
perioden fra 1. juni til og med 31. august.

For mer informasjon les mer her, eller ring NAV direkte på telefonnummer 467 43 697.