Nyheter

Vellykket årsmøte for Nittedal Næringsforening

Første årsmøte i Nittedal Næringsforening er vel i havn og kan oppsummeres med: Mange fremmøtte, ny...

NNF tilstede på OHF’s seminar om handelstrender i Akershus og Oslo

Nestleder Lene Eriksen representerte Nittedal Næringsforening under OHF sitt seminar om tall og trender i Akershus og Oslo for 2017...

Frokostmøte på Mortens Kro

Rekordoppmøte i dag! Presentasjon av nye nettsider, Aarstein Rebne snakket om næringsutviklingen i Nitted...

Nittedal Næringsforening har avholdt sitt første frokostmøte på Moxy X.

Nittedal Næringsforening har avholdt sitt første frokostmøte på Moxy X.
Side 4 av 4