Medlemmer

Nittedal Teater

Kontaktinformasjon

Nittedal Teater

Nittedal Teater er en underorganisasjon av foreningen Kimbe.KIMBE er en forening som drifter underorganisasjonene Nittedal Teater, Teatersmia barne- og ungomsteater, Det Grenseløse Teater og Prosjektet Ungdom i arbeid. Kimbe er også eier av produksjonsselskapet Northfolk AS.

Vi liker å omtale oss som en næringsklynge av selvstendig næringsdrivende som sammmen jobber med humanitære- og kulturelle prosjekter med hovedfokus på forebyggende arbeid, psyksisk helse og gode opplevelser. Vi har et kontorfellesskap i Stasjonsveien 69.

KIMBE

«Vi bygger mennesker»

– Daglig drift
– Økonomi
– Kontorfellesskap

NORTHFOLK AS

«Et kreativt produksjonselskap»

– Filmproduksjon
– Musikkproduksjon
– Casting
– Foto
– Tekstarbeid
– Arrangementsledelse
– Foredrag
– Kurs og workshop
– Utleie (kostymer, teknikk, scenografi, rekvisitter mm)
– Samarbeid med næringslivet
– Samarbeid med NAV

PROSJEKTET UNGDOM I ARBEID

«Opplæring, nettverk og nye muligheter»

– Lærlingbedrift
– Samarbeid med NAV
– Utplassering
– Praksisplasser
– WonderLAN
– Jack of Trades studio
– Nittedal Adventure Guild

NITTEDAL TEATER

«Kortreist kultur og gode opplevelser»– Uteteater og festivaler på Skyset Kulturtun
– Historiske spel (Echo – Nitedal Krudtværkspel)
– Interne- og eksterne Teaterproduksjoner
– Turnévirksomhet (#hengdeg)
– Samarbeid med næringslivet (Sparebank 1, Nokab, Mitt Valg, Varingskollen)
– Teaterlab`en
– Skjult teater
– Forumteater
– Kurs- og workshopsDET GRENSELØSE TEATERET
«Et sosialt og inkluderende teater for mennesker med nedsatt funksjonsevne»
– Gruppeøvinger
– Årlige teaterproduksjoner
– FUNK, samarbeid med MITT VALG
– Meningsfylt fritid

TEATERSMIA BARNE- OG UNGDOMSTEATER

«Alle er en liten stjerne på den store himmelen»-Teaterorganisasjon med over 200 medlemmer i alderen 3-20 år.
– Minismia
– Barnesmia
– Ungdomssmia
– Prosjektsmia
– Smia etter skoletid
– Smiacrew