Medlemmer

Nittedal Teater

Kontaktinformasjon

Lene Hagen
Stasjonsveien 69, 1482 Nittedal

"Kortreist kultur og gode opplevelser" 


 • Kulturprodusent
 • Arrangementer og festivaler
 • Prosjektledelse
 • Teaterproduksjoner
 • Turnéforestillinger
 • Meningsfylt fritid

Vi er organisert som en næringsklynge av selvstendig næringsdrivende 
som sammen jobber med kulturelle- og humanitære prosjekter 
med hovedfokus på forebyggende arbeid, psykisk helse
samt lokal kulturhistorie og gode opplevelser. 

Nittedal Teater produserer egne prosjekter og på bestilling fra eksterne samarbeidspartnere, i tillegg til av vi drifter en stor prosjektportefølje:

 • Teatersmia barne- og ungomsteater
 • Det Grenseløse Teater
 • #hengdeg-turnéen 
 • Ung i arbeid
 • WonderLAN
 • Skyset Kulturtun
 • Echo - Nitedal Krudtværkspel
 • Nittedal AirsoftklubbTeaterlaben 
 • NTvent

Nittedal Teater er i tillegg eier av produksjons- og konsulentselskapet KIMBE AS. 

Vi har prosjektklokaler i Stasjonsveien 69 og driftskontorer i 3. etg. i Mølleparken.