Medlemmer

NOR-Konsulenten AS

Kontaktinformasjon

Bjørn-Inge Skipperud
Hellinga 12, Hagan

Jeg hjelper bedrifter, ledelse og medarbeidere til å nå sine oppsatte mål.


Tar på meg interim oppdrag for kortere eller lengre periode. Bistår og gjennomfører endringsprosesser og holder seminar med aktuelle temaer for den enkelte bedrift. Er Coach, rådgiver for ledere og kan være et styremedlem