Medlemmer

Novatek A.S

Kontaktinformasjon

Dag Nordbye
Masteveien 10, 1481 Hagan

NOVATEK A.S er et ingeniørfirma som arbeider med utvikling, konstruksjon og leveranse av vannbehandling samt rense- og resirkuleringsanlegg.


Vi driver også med kursvirksomhet for driftspersonell. I mange år har vi arbeidet med optimalisering av rense/resirkuleringsanlegg for tunnelvann. I tillegg er vi en betydelig aktør i innenfor overflatebehandlingsindustrien i Norge der vi er totalleverandør av kjemi, utstyr og anlegg.