Om NNF

Nittedal Næringsforening er samlingspunktet for bedrifter i Nittedal. Vi skal bidra til næringsutvikling, relasjonsbygging og et godt samarbeid mellom kommune og næringsliv. Målet til Nittedal Næringsforening er å være et godt nettverk og forening, hvor medlemmene står samlet bak ønsket om et fremtidsrettet og vekstkraftig næringsliv i Nittedal kommune. Fremme næringsvekst:

 • Ta initiativ til og drifte konkrete prosjekter
 • Legge til rette for gründerskap og nyetableringer
 • Hjelpe til med å bygge omdømme til kommunen
 • Være en næringspolitisk pådriver


Bygge forretningsnettverk:

 • Skape relasjoner mellom bedrifter
 • Være en brobygger mellom det offentlige og næringsliv
 • Gi mulighet for å ta samfunnsansvar
 • Stimulere til nye forretningsmuligheter og innovasjon
 • Være en sosial møteplass for næringslivet
 • Bidra til økt handel innen nettverket
 • Tilføre ny kunnskap

Monica Torp Olufsen
Bjørn-Inge Skipperud
Johan Richard Palmgren
Per-Runar Furuseth
Lise Krogseth
Glenn Hjelkerud
Andreas Wessel