Medlemmer

Permobil

Kontaktinformasjon

Håkon Bertelsen
Industriveien 16, Hagan

Permobil er en av verdens største leverandør av tekniske hjelpemidler for personer med ulike former for funksjonsnedsettelser og eies i dag av Investor AB.


Våre produkter finnes over 37 land og vi har datterselskaper i 20 land.
I Norge formidles våre produkter via NAV Hjelpemiddelsentraler og kommunehelsetjenesten.