Næringslivet møter politikere og ny kommunedirektør

Tid: Ny dato kommer

Sted: Rådsalen

Vi har gleden av å invitere deg til politisk møte, hvor du kan få høre fra politikere om fremtiden til Nittedal. Temaet for møtet er informasjon om sentrumsutviklingen og næringslivets rolle i Nittedal kommune de neste 4 årene.

På dette arrangementet vil vi diskutere viktigheten av å styrke sentrum slik at Nittedal blir et attraktivt sted å bo og jobbe. Vi vil også se på hvordan næringslivet kan bidra til å utvikle sentrum, og hvilke muligheter og utfordringer som ligger foran oss.

Arrangementet vil også gi deg muligheten til å stille spørsmål til politikere. Vi oppfordrer alle å sende inn spørsmål på forhånd gjennom påmeldingsskjemaet.

Velkommen!