Medlemmer

Ungt Entreprenørskap Akershus

Kontaktinformasjon

John Obstfelder
Schweigaardsgate 12, PB 1200 Sentrum, 0107 Oslo

Ungt Entreprenørskap Akershus (UE) ble etablert med eget styre 28. august 2001 og er ansvarlig for dette arbeidet i Akershus ved daglig leder Petter Skotland.


Vår ambisjon er å fremme kompetanse, samarbeid og skaperglede gjennom ulike entreprenørskapsprogrammer i hele utdanningsløpet. UE Akershus skal fremme holdninger, ferdigheter og kunnskap om arbeidsliv og entreprenørskap. For å få til dette er vi avhengig av et tett samarbeid mellom både utdanningsinstitusjonene, næringslivet og kommunene i fylke.