Nittedal kommune inviterer bygdas næringsliv til verdifull workshop!

Tid: 22. november 2021, kl. 09.00 - 11.30.

Sted: Flammen


Nå revideres kommuneplanen som skal gjelde for perioden 2022 - 2035. Nittedal kommune ønsker næringslivets innspill på hvordan kommunen kan ivareta og tilrettelegge for et rikt og livskraftig næringsliv i fremtidens Nittedal. I den forbindelse inviterer Nittedal kommune foreningens medlemmer til workshop.

Blant spørsmålene som skal diskuteres er:

  • Hva er viktig for næringslivet i årene fremover?
  • Hvordan ser næringslivet i Nittedal ut i 2035?
  • Hva skal til for å få til et godt samarbeid mellom næringslivet og kommunen?


Vi gleder oss til en verdifull workshop for bygdas næringsliv, og håper du har anledning til å delta!