Medlemsfordeler i Nittedal Næringsforening

Nittedal Næringsforening er samlingspunktet for bedrifter i Nittedal. Vi skal bidra til næringsutvikling, relasjonsbygging og et godt samarbeid mellom kommune og næringsliv. Nittedal Næringsforening består av 120 medlemsbedrifter, over 1000 arbeidstakere og en samlet omsetning på mer enn 13 milliarder kroner.

Målet til Nittedal Næringsforening er å være et godt nettverk og forening, hvor medlemmene står samlet bak ønsket om et fremtidsrettet og vekstkraftig næringsliv i Nittedal kommune.

Som medlem kan du forvente dette:

Nettverksbygging Tilgang til et godt nettverk av bedriftsledere, med fokus på økt lokal handel og samarbeid.
Faglige og sosiale arrangementer Foreningen arrangerer frokostmøter, kveldsmøter og konferanser med temaer som er aktuelt for alle våre medlemmer hvert år.
Næringspolitisk pådriver Vi er en næringspolitisk pådriver på vegne av våre medlemmer, og samarbeider tett med kommunen for å dele innspill fra næringslivet.
Egen medlemsside Din bedrift får egen medlemsside på våre nettsider, med logo og informasjon om din virksomhet.
Medlemstilbud Det skal lønne seg å bruke hverandre. Flere av våre medlemsbedrifter har spesialtilbud for medlemmer av foreningen. 
Få med deg relevant informasjon Vi deler relevant informasjon for bedrifter i Nittedal om næring i kommunen. Dette kan være støtteordninger eller viktig informasjon fra Nittedal kommune. 

Årsavgift for medlemskap

Medlemskapet i Nittedal Næringsforening fakturers årlig, og prisen avhenger av bedriftens omsetning:

  • Under 2 mill: 1.500 kr 
  • 2-10 mill: 2.500 kr
  • 10-20 mill: 3.750 kr
  • 20-50 mill: 4.750 kr 
  • 50-100 mill: 7.750 kr
  • Over 100 mill: 10.000 kr

Kontingentene ovenfor gjelder fra 2024

Bli medlem i Nittedal Næringsforening

Har du en bedrift i Nittedal, men er enda ikke medlem i foreningen? Da oppfordrer vi deg til å melde deg inn i dag. Klikk på knappen nedenfor, og fyll ut informasjonen i skjemaet for å bli medlem.