Medlemmer

Miljøhuset Gnisten

Kontaktinformasjon

Mads-André Andersen
Gamle Glittrevei 9, 1488 Hakadal
Miljøhuset Gnisten AS er en godkjent tiltaksarrangør for NAV, og tilbyr tiltakene arbeidsforberedende trening og varig tilrettelagt arbeid.

Vi er også godkjent som opplæringsarena for lærerkandidater.

Vi har bruktbutikk med redesignavdeling, kafé, gjenvinningsstasjon, vedsalg, snekkeri, samt tjenester innen transport, makulering, pakking og montering.

Vi tilbyr også innredning av boliger, catering og drift av eksterne kantiner.