Høringsinnspill til kommuneplan/arealplan 2022-2034

patrick-perkins-ETRPjvb0KM0-unsplash.jpg
  • Del:

Nittedal kommune får ny kommuneplan 2022-2034. Arealdelen i kommuneplanen er styrende for hvordan arealene i kommunen vår skal brukes, og er juridisk bindende. Arealplanen består av et kart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer i hele Nittedal. Dermed er den veiledende for hvor vi kan ha næring i Nittedal.

I den forbindelse skal Nittedal Næringsforening formulere et felles høringsinnspill på vegne av våre medlemmer, og vi ønsker deres innspill.

Informasjon om revisjon av kommuneplanen fra kommunens nettsider: https://www.nittedal.kommune.no/publisert-innhold/felles-informasjon/kommuneplan-2022---2034/ 

Har deres bedrift innspill til høringsinnspillet? Send oss deres innpill innen mandag 15.3.2021 klokken 14.00 til post@nittedalnf.no

 

Med vennlig hilsen, 

Monica Torp Olufsen
Leder, Nittedal Næringsforening