Siste nytt fra NNF: Oktober 2021

katie-moum-DLNoV-SFQ-U-unsplash.jpg
  • Del:

Frokostmøte om sentrumsutvikling i Nittedal
Torsdag 11. november 2021 inviteres foreningens medlemmer til frokostmøte om sentrumsutvikling i Nittedal. Til å presentere planen for sentrumsutvikling har vi med oss Nittedal kommune, DARK Arkitekter og Betonmast Eiendom. Vi ser frem til et spennende møte, og håper du har anledning til å komme.


Tid: 11. november 2021, kl. 08.00-09.30.

Sted: Krutt


Påmeldinglink


#FraNittedal
#FraNittedal er et lokalt prosjekt finansiert av Nittedal kommune og driftet av Nittedal Næringsforening. Prosjektet har fokus på lokalt næringsliv og bo- og jobbmulighetene i kommunen. Det er laget rundt 40 saker i forbindelse med prosjektet, der 20 av disse er intervjuer med lokale bedrifter. I tillegg ble det gjennomført en julekalender i 2020, for å bidra til økt lokal julehandel. Nettsiden har så langt hatt 3.800 besøkende, og flere lokale bedrifter har bidratt med sin kunnskap og kompetanse.


Besøk #FraNittedals nettside her:
https://www.franittedal.no/


Målstruktur/arealstrategi
Arbeidet med de strategiske styringsmålene og kommunens arealstrategi er godt i gang. Status ble tatt til orientering i hovedutvalg for eierstyring og næringsutvikling. Selv om høringsfristen er ute er det fortsatt mulig å komme med innspill. For mer informasjon, se sakspapirer på kommunens nettsider.

Les mer

Lokal kompensasjonsordning
Kommunen har fordelt midlene i forbindelse med den siste kompensasjonsordning, Tiltakspakke 3. Nittedal kommune mottok 15 søknader.


Last ned saksdokumentet her

Husk After Work fredag 29. oktober 2021!
Det blir After Work på Krutt for foreningens medlemmer, fredag 29. oktober. Mer informasjon finner du i Facebook-arrangementet, via denne linken. Bordreservasjon gjøres direkte til Krutt, enten på nett eller via e-post (booking@kruttgastropub.no). Merk bookingen med "After Work".


Nye medlemmer i oktober
Nittedal Næringsforening ønsker Betonmast Eiendom Nittedal Utvikling AS velkommen som medlem i foreningen!
Oversikt over alle foreningens medlemmer finner du her: https://www.nittedalnf.no/medlemmer/