Medlemmer

NOAH Engadalen

Kontaktinformasjon

Egil Solheim
Aas Gaard, 1488 Hakadal

NOAH Engadalen - Osloregionens største inert deponi


NOAH AS i samarbeid med Hakadal Golfbygg AS har åpnet et nytt betjent deponi for inert avfall og lettere forurensede masser i Engadalen i Nittedal kommune.

NOAH Engadalen mottar inerte masser fra byggeprosjekter i Oslo-området for på den måten å sikre trygg og miljøvennlig sluttdisponering og samtidig re-etablere nytt areal som kan benyttes til framtidig næringsvirksomhet.