Nyheter

Lokal kompensasjonsordning for Nittedal kommune

Nå kommer det en lokal kompensasjonsordning for Nittedal som har som hensikt å treffe lokale bedrifter som sliter.

Meld interesse for #FraNittedal 2.0

Gjennom #FraNittedal ønsker vi å vise frem mulighetene kommunen har å tilby, for innbyggere og arbeidstakere.

Høringsinnspill til kommuneplan/arealplan 2022-2034

Nittedal kommune får ny kommuneplan 2022-2034. Arealdelen i kommuneplanen er styrende for hvordan arealen...

Korona og Næring

Som følge av korona-pandemien har mange bedrifter i Nittedal sterkt redusert aktivitet, noen har allered...

Vaner som forebygger smitte

Vi har laget en plakat du kan printe ut og henge opp på arbeidsplassen. Filen er i PDF format, og kan printes ut og henges opp...